HÒA, T. T.; ANH, T. T.; DUNG, P. T.; HÙNG, T. Q.; NIÊN, B. Ấn; HIẾU, T. V.; CẨN, P. N. Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 4, p. 289–298, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/4/1031. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1031. Acesso em: 15 jul. 2024.