DỸ, N. Địch; LÂM, D. Đình; SƠN, P. Q.; HÀ, V. V.; VĨNH, V. V.; QUÂN, N. C.; TUẤN, Đặng M. Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 3, p. 211–218, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/3/1021. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1021. Acesso em: 23 feb. 2024.