DUNG, N. T. Tin về lễ kỷ niệm 30 năm Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 94–95, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/1/1004. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1004. Acesso em: 28 oct. 2021.