PHƯỚC, V. L. H.; AN, Đặng T. Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 87–90, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/1/1002. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1002. Acesso em: 4 jun. 2023.