DƯƠNG, N. Đình. Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 71–78, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/1/1000. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1000. Acesso em: 5 jun. 2023.