Sơn, L. T. (2012). Đánh giá xác suất nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), 63–70. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/999