Vân, N. K., & Thủy, Đỗ L. (2009). Nguyên nhân và quy luật của thời tiết mưa lớn, "Mưa lớn trái mùa" vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1987-2006). Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 279–286. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9712