Hiếu, P. T., Chen, F., Mẽ, L. T., Tú, V. L., & Thủy, N. T. B. (2009). Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(1), 23–29. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9664