Niên, B. Ấn, Hòa, T. T., Phượng, N. T., Thành, H. H., Anh, T. T., & Dung, P. T. (2017). ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(2), 103–114. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9400