Bách, L. D., Nghi, T., & Thắng, N. G. (2017). VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), 55–59. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9384