Tô, T. Đình, & Hải, V. Q. (2017). XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004). Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(1), 6–13. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9376