Lê, T. T., Nhân, P. Q., & Tâm, V. T. (2012). MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(4), 674–680. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/553