Sơn, P. Q., Quân, N. C., & Đoan, Đặng Đình. (2012). DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 526–537. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/532