Lâm, D. Đình. (2011). VÀI NÉT VỀ ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO BÁN ĐẢO BARTON VÀ WEIVER, ĐẢO KING GEORGE, NAM CỰC. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(3), 436–442. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/352