Hoàng, N. V., & Khang, Ứng Q. (2011). MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(1), 78–84. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/280