Thuyết, N. T. M., Nhung, N. T., & Khôi, N. N. (2011). NGUỒN GỐC VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA CORINDON TRONG ĐÁ GNEIS MỎ TRÚC LÂU, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(1), 55–62. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/277