Phúc, L. T., Văn, T. T., Tuất, L. T., Anh, Đoàn T., Chung, H. T., Huyên, Đặng T., Khiển, N. X., Ngọc, Đàm, Ngọc, Đỗ T. Y., Trung, N. Đại, Tùy, P. K., & Quý, T. Q. (2011). CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN ĐỊA CHẤT. Vietnam Journal of Earth Sciences, 33(1), 45–54. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/271