Tô, T. Đình, & Công, D. C. (2008). Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(4), 374–379. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11771