Lương, N. V., & Dương, N. V. (2008). Cơ chế hình thành động đất sóng thần cực đại trong đới hút chìm Manila, Philippin. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(4), 336–344. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11766