Tô, T. Đình. (2008). Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La qua kết quả đo GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 170–175. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11753