Học, B., Văn, P. T. K., Nghĩa, N. C., & Huy, P. K. (2018). Nghiên cứu địa chất thủy văn đồng vị vùng cát tỉnh Bình Thuận phục vụ quản lý tầng chứa nước bổ sung. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(4), 434–445. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11694