Túc, N. Đăng. (2018). Nghiên cứu trượt lở khu vực Móng Sến - Sapa. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 193–201. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11660