Sơn, V. T., Hùng, L. V., & Lan, H. T. (2007). Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), 201–207. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11529