Tân, M. T., & Trịnh, P. T. (2007). Nghiên cứu biến động bờ biển Thừa Thiên - Huế bằng viễn thám. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), 18–29. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11506