Trịnh, P. T. (2004). Trả lời bài "về vấn đề nâng Tân Kiến tạo và san bằng địa hình dãy núi Con Voi. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 287–288. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11490