Khôi, N. N. (2004). Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia trong các mỏ đá quý Việt Nam và công nghệ xử lý nhiệt. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), 162–169. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11474