Dương, T. V., & Huệ, T. T. (2004). Xây dựng bản đồ dự báo tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình. Science of the Earth, 26(2), 151–161. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11473