Vân, N. K., & Tăng, B. M. (2003). Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Science of the Earth, 25(4), 339–345. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11432