Tân, M. T., & Đang, H. N. (2002). Sự phân bố và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), 368–372. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11420