Sơn, L. T., & Cẩm, N. T. (2002). Hiệu chỉnh giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều tra trong nhân dân (1903-1962). Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(3), 227–232. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11398