Lài, L. T., Below, H., Eidam, J., Kasbohm, J., & Kramer, A. (2001). Nghiên cứu địa y học môi trường ở làng nghề cơ khí Nam Giang tỉnh Nam Định. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), 82–85. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11315