Tô, T. Đình. (2001). Đánh giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại khu vực Ba Vì - Tam Đảo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), 42–48. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11309