Thắng, T. T., Tích, V. V., Mạnh, L. V., Nam, T. N., & Vượng, N. V. (2000). Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 372–379. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11297