Trịnh, P. T., Vinh, H. Q., Túc, N. Đăng, & Thảo, B. T. (2000). Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 325–336. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11264