Lan, L. T. P. (2000). Sự tái nhiễm từ Magnetit trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình). Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(2), 90–98. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11215