Dung, N. T. (2012). Tin về lễ kỷ niệm 30 năm Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), 94–95. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1004