(1)
Toàn, Đinh V.; Tuyến, Đoàn V.; Bắc, T. V. Bề dày tầng Trung hòa về nhiệt Và độ sâu đảm bảo độ Tin cậy Cho khảo sát địa nhiệt nông ở Miền Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 178-183.