(1)
Sơn, L. T.; Xuyên, N. Đình. Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ Và lân cận. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 44-52.