(1)
Hiếu, P. T.; Chen, F.; Mẽ, L. T.; Tú, V. L.; Thủy, N. T. B. Tuổi đồn vị U-PB Zircon Trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam Và ý nghĩa của Nó. Vietnam J. Earth Sci. 2009, 31, 23-29.