(1)
Tùng, Đỗ H. Đánh Giá Kinh Tế địa chất các mỏ nhỏ dầu Khí. Vietnam J. Earth Sci. 2005, 27, 282-286.