(1)
Niên, B. Ấn; Hòa, T. T.; Phượng, N. T.; Thành, H. H.; Anh, T. T.; Dung, P. T. ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG. Vietnam J. Earth Sci. 2017, 27, 103-114.