(1)
Lê, T. T.; Nhân, P. Q.; Tâm, V. T. MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 33, 674-680.