(1)
Dung, N. T. Mục lục việt số 2. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33.