(1)
Hoàng, N. V.; Khang, Ứng Q. MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 78-84.