(1)
Tô, T. Đình; Công, D. C. Chuyển động tuyệt đối Khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái Qua Thái Nguyên) Theo số liệu đo GPS. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 374-379.