(1)
Sơn, L. T.; Văn, Đinh Q. Thang năng lượng động đất địa phương (ML) Khu vực Tây Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 345-349.