(1)
Lương, N. V.; Dương, N. V. Cơ Chế hình thành động đất sóng thần cực đại Trong đới Hút chìm Manila, Philippin. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 336-344.