(1)
Hùng, P. V. Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ Tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 314-322.