(1)
An, L. Đức; Khanh, U. Đình; Tuấn, T. P.; Thành, N. N. Tai biến trượt lở sờn tại thị Xã Hà Giang Và vấn đề cảnh báo. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 225-232.