(1)
Phương, N. H.; Truyền, P. T. Đánh Giá Khả năng bị tổn thương Do động đất Cho Thành phố Hà Nội. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 185-193.